کولر

طراحی و تولید این دستگاه برگرفته از تحقیقات و پژوهش های کادر مجرب و متخصصR&D  شرکت بوده که در طول دو سال سبب ظهور و بلوغ این محصول شده است .

ازجمله مزایای این دستگاه میتوان اقتصادی بودن خرید جهت انتخاب کالای ایرانی و همینطور صرفه جویی در مصرف انرژی با توجه به  رویکرد کشور در سال های اخیر و سیاست حفظ  منابع ملی کشور میتوان اشاره کرد .

دزدگیر 

امروزه با افزایش فعالیت های روزمره بشر و همچنین افزایش جمعیت نیازهای زیادی در حوزه امنیت مشاهده شده که سبب افزایش پتانسیل توسعه در مسیر ساخت این تجهیزات شده است

همکاران ما در تیم تحقیق و توسعه شرکت با مطالعه و مهندسی معکوس سیستم های امنیتی بروز دنیا و طراحی دست آوردهای مدرن تکنولوژی توانسته اند محصول جدیدی را به مردم عزیزمان تقدیم نمایند . که نه تنها از نظر کیفیت ساخت ، از امکانات بروز برخوردار است بلکه مطابق با سلیقه ایرانی و بومی کاربران طراحی و تولید شده است .