یک سیستم ضد سرقت برای جلوگیری از موارد استفاده غیرمجاز یا جلوگیری از تصاحب غیرمجاز از اقلام و اطلاعات با ارزش در نظر گرفته شده است. سیستم آنتی تفت یا سیستم ضد سرقت یکی از رایج‌ترین و قدیمی‌ترین رفتارهای مجرمانه می‌باشد. از اولین اختراع قفل و کلید تا معرفی تگ‌های RFID و شناسایی بیومتریک تا سیستم‌های ضد سرقت تکامل یافته در این مجموعه جای دارند. سیستم آنتی تقت یا ضد سرقت با توجه به گذشت زمان هم با توجه به اختراعات جدید و هم با توجه به سرقت‌هایی که توسط افراد انجام می‌پذیرد بروز شده‌اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.