اینجانب ضمن مطالعه دقیق و پذیرش تمامی موارد ذیل متعهد میگردم. 1- مسئولیت حفظ و نگهداری از نام کاربری و کلمه عبور بعهده اینجانب میباشد و از قراردادن رمز عبور به دیگران در هر شرایطی خودداری نمایم. 2- جهت مکاتبات طبقه بندی اداری از خدمات پست الکترونیک عمومی نظیر ،Gmail ،yahoo Hotmailو سایر سرویسهای موبایل محور و پیغام رسان نظیر Talk ،Viberو Telegramو امثالهم استفاده ننمایم. 3- استفاده از فیلتر شکن، VPNو نظایر آن جهت دسترسی به سایتها از فضای مجازی اداری ممنوع بوده و از بررسی اطلاعات سایر همکاران خودداری نمایم(.ماده «6» قانون جرائم و مجازات رایانه ای جمهوری اسلامی ایران) 4- در صورت مشاهده هرگونه رخداد مشکوک نظیر نفوذ، هک و یا سرقت اطلاعات شخصی و ... مراتب را در اسرع وقت به شرکت بهین الکترونیک منعکس نمایم. 5- در صورت عدم رعایت موارد فوقالذکر و اثبات قصور و همچنین افشای اطلاعات محرمانه شرکت به دیگران و نظایر آن اینجانب مسئولیت آنرا پذیرفته و سازمان مختار است به هر طریق ممکن نسبت به وصول آن اقدام نماید و بدینوسیله حق هرگونه اعتراض در خصوص اقدامات شرکت بهین الکترونیک را از خود سلب مینمایم (ماده «2» و «3» قانون مجازات رایانهای جمهوری اسلامی ایران)