تماس با هلدینگ بهین

ما همیشه آماده پاسخگویی هستیم

شماره پشتیبانی فروش:

09928952517

شماره های تماس :

066-33419595

066-33400020

066-33216798

066-33222904

066-33222905

066-33222906

 

لرستان، خرم آباد، کیلومتر پنج جاده خرم آباد-تهران، پردیس دانشگاهی کمالوند،ورودی دانشگاه لرستان، معبر آخر، پارک علم و فناوری لرستان،

شرکت بهین الکترونیک 

کد پستی: 6815144314