برچسب های امنیتی دستگاه های هستند که به محصولات متصل برای جلوگیری از دزدی از مغازه و اغلب تلفن های موبایل با یک سیستم نظارت مقاله الکترونیک استفاده می شود. SelectaDNA یا Smartwater  مانند برچسب های امنیتی هستند – یک ماده سیال قانونی که شامل میلیون ها قطعه کوچک که به یک شماره منحصر به فرد به نام “سین” (“شماره شناسایی SelectaDNA”)، و با جزئیات مالک ثبت شده در یک پایگاه داده پلیس ملی ثبت شده اسیت که از آنها از این طریق محافظت می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.