هلدینگ بهین

لرستان، خرم آباد، کیلومتر پنج جاده خرم آباد-تهران، پردیس دانشگاهی کمالوند،ورودی دانشگاه لرستان، معبر آخر، پارک علم و فناوری لرستان-کد پستی: 6815144312